قیمت نرده استیل متاثر از پارامتر های زیر است:

نحوه محاسبه متراژ نرده استیل

مبنای محاسبه متراژ نرده استیل، بر حسب متر طول لوله یا پروفیل هندریلی(دستگیره) می باشد به نحوی که از نقطه شروع پایه مادر (استارت) نرده استیل تا نقطه انتهایی اتصال لوله یا پروفیل هندریلی به دیوار یا کف زمین بصورت متر طول محاسبه و متراژ بدست آمده معادل متراژ نهایی نرده استیل می باشد.

در مورد حفاظ استیل جلو پنجره و یا بالکن نیز متراژ کل بر حسب متر طول لوله یا پروفیل ها محاسبه و بعنوان متراژ نهایی حفاظ استیل تلقی می شود.

در راه پله ساختمان های استاندارد ساخته شده متراژ نرده راه پله هر طبقه معادل ۵/۵ الی ۵ متر طول می باشد که در پایان کار پس از متراژ کار، متراز نهایی و قطعی راه پله مشخص می شود.

ارتفاع نرده استیل

نرده، عنصری جهت برقراری ایمنی برای انسان است و به سلیقه کارفرما قابل اجرا است اما استاندارد شهرداری برای جان پناه ۸۵ سانتیمتر و در مورد برج ها با توجه به ضوابط آتشنشانی  ۱۱۰ سانتیمتر و راه پله ۸۶ سانتی متر تعیین شده است.

شاخص مهم در کاهش قیمت نرده استیل

برخی مدل ها به دلیل استفاده محدود از میزان لوله و یراق از قیمت های پایین تری برخوردارند که نرده استیل تک گارد از آن جمله است، در این مدل از نرده استیل به دلیل تعبیه سکو یا نرده سنگی یا آجری در راه پله و بالکن حین ساخت، تنها از یک گارد حفاظ امنیتی جهت پرداختن به امر حفاظ کاری بهره برده می شود و همین امر در کاهش قیمت بسیار موثر است.

Call Now Buttonتماس بگیرید